Przedsiębiorstwo Prywatne PEXO Gwidon Biedrowski
ul. Słowiańska 2A 
59-300 Lubin
NIP: 917-000-14-86

tel.\fax 76 84 15 200
kom. 669 346 235
e-mail: pexo@pexo.pl